Thursday, May 21, 2009

... doktor adaylarına söyledikleri tüm tıp fakültelerinin girişine asılmalı:

“İşimizi severek ve hizmet ettiğimiz insanlarla özdeşleşerek, onları kendi yerimize koyarak yaparsak kısıtlı olanaklarla da herkesi mutlu kılabilecek sonuçlara ulaşabiliriz.  Siz burada normal bir davranış gördünüz, her yerde bunu aramalı ve uygulamalısınız. Bir kez insancıl kuralların dışına düşer, hekimliğinizi, sağlıkçılığınızı yanlış yönde kullanırsanız ondan sonra ardı arkası gelir; bir kez, ama bir kez hatır için gerçek olmayan bir rapor yazarsanız ardı kesilmez; bir kez (...) hastaya, hemşireye bağırarak, onları ürküterek mesleğinizi yaparsanız, o hep öyle gider; bir kez o ahlaksız bıçak parası uygulamasına ‘Herkes yapıyor, bir namuslu ben mi kaldım’ diye katılırsanız bilin ki dürüst hekim olarak yaşam sürme şansını yitirmiş olacaksınız.”  (Cumhuriyet’in Bireyi Olmak, s. 544)

Buradaki temel etik ilkesini, sadece örnekleri değiştirerek, hemen her mesleğe uygulayabiliriz. Hayatın bütününe uygulayabiliriz.

O öyle yaşadı.

No comments: