Tuesday, January 5, 2010

"sana demek istediğim şu çocuk: erkek olmak demek önden kuyruğun olması demek değil, bir kişi olmak. benim için her şeyden önemlisi senin bir kişi olman. kişi harika bir sözcük çünkü kadın ya da erkek ayrımı yapmıyor, kuyruğu olanlarla olmayanlar arasında bir sınır çizmiyor. ayrıca kuyruğu olanlarla olmayanlar arasındaki sınır bir kıl payından kalın değil. uygulamada, gövdenin içinde bir başka varlık büyütüp büyütememe yeteneğine dayanıyor eninde sonunda. yüreğin, beynin cinsiyeti yok. davranışların da yok. hiç unutma bunu. ve sen, yüreği ve beyni olan bir kişi olarak yetişirsen, şu ya da bu biçimde -erkek ya da dişi olarak- davranman konusunda ısrar edecekler arasında ben olmayacağım. ben yalnızca doğmuş olmak mucizesinden sonuna dek yararlanmanı, hiçbir zaman korkaklığa boyun eğmemeni isteyeceğim senden. her an pusuda bekleyen bir hayvandır korkaklık. hepimize her gün saldırır; kendisini paramparça etmesine izin vermeyen insanların sayısı ise çok azdır. temkinlilik adına kolaylık, çabukluk adına, kimi zaman bilgelik adına parçalanırlar. bir tehlikenin tehdidi ardında korkak olan insanlar, tehlike ortadan kalkınca atak olurlar birden. sen hiçbir zaman tehlikeden kaçınmamalısın, korku seni geri çekerken bile."

No comments: