Sunday, October 20, 2013

Ama sözcükler

Ama sözcükler kimsenin tahmin edemeyeceği kadar güçlüdür ve bir kez çocuğun beynine derince kazıldı mı, kolayca sökülüp atılamazlar.

May Sarton, Bir Anka Tanıyordum

cem, 2012

No comments: