Tuesday, August 15, 2006

...boş zaman geçirmeyi tanımayan, dolayısıyla sorumluluklarından soyunup kendini dinleyememiş insan, kendisini, sınırlarını, hayatla ve çevresiyle ilişkilerini de asla doğru dürüst tanımlayamaz. birisi olabilmek için, kişinin yalnızca kendine ait, yalnızca kendinin hükmedebileceği bir zaman parçasına ihtiyacı vardır. içinde öğütülegeldiğin çarktan çıkıp dışardan kendine ve dünyaya bakma fırsatı bulamadan, yani boş zamanına sahip çıkıp onu kendi iradenle biçimlendirmeyi öğrenmeden, değil dünya üstünde, kendi üstünde bile söz sahibi olamazsın. senden beklenen emeğin kimin işine yaradığının pek karmaşık ve müphem olduğu şu dünyada tembellik hakkını savunmanın da insanlık onuru mücadelesinde çok önemli bir yeri var.
yıldırım türker

No comments: